logo

Rozliczanie projektów unijnych

Arcadio - oferta

Jako Biuro Rachunkowe Arcadio proponujemy naszym klientom pełną obsługę księgową projektów unijnych.

Realizacja projektów z funduszy unijnych wiąże się nie tylko z dbałością o poprawność kwestii merytorycznych.

Obok pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dotacje oraz podpisania umowy o realizacji projektu konieczne jest prawidłowe rozliczanie projektów unijnych, które obejmuje proces sprawozdawczości i udokumentowania przeprowadzonych zadań i poniesionych kosztów.

Czynności te wiążą się z przedstawieniem wniosków o płatność wraz z załącznikami tj. umowy z dostawcami środków trwałych, faktury wystawione za usługi, itp.

Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w rozliczaniu projektów unijnych.

Proponujemy obsługę w zakresie rozliczania projektu oraz raportowania wykonania budżetu w zakresie ustalonym z Klientem wg jego potrzeb. Księgowość projektu dostosowana jest do stopnia skomplikowania zadań w budżecie i ustalona zostanie z Klientem.

Częstotliwość wniosków o płatność definiuje harmonogram i na podstawie jego zostanie ustalony harmonogram przepływu dokumentów i raportów. W zależności od potrzeb możliwe jest zintensyfikowanie raportowania w celu pełnej informacji dla klienta w zakresie wykonania budżetu projektu.

Na co należy zwrócić uwagę przy rozliczaniu projektów ze środków unijnych?

 • najważniejsze zapisy dokumentacji aplikacyjnej i obowiązującej po podpisaniu umowy o dotację,
 • procedury dotyczące wybrania wykonawców oraz dostawców towarów i usług,
 • na kompletność dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków,
 • na rodzaj i formę promocji oraz informacji projektu pod kątem zgodności z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu,
 • na wskaźniki produktu i rezultat określony w dokumentacji aplikacyjnej oraz poziom ich spełnienia,
 • na zgodność dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami i wykonawcami towarów i usług, zamówień przekazywanych kontrahentom z zapisami dokumentów aplikacyjnych w kwestiach formalnych,

Kto może skorzystać z oferty?

Nasze usługi w skierowane są do wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych i przygotowują się do kontroli ich wydatkowania przez organy nadzorujące.

Kiedy warto nawiązać współpracę?

Jak najwcześniej!
Dogodnym momentem na podjęcie współpracy przy rozliczaniu dotacji jest chwila tuż po ich przyznaniu. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco gromadzić wszelką dokumentację oraz wskażemy obszary do realizacji zaznaczone we wniosku aplikacyjnym.

Zbieranie wszelkich niezbędnych materiałów na bieżąco pozwoli uniknąć niedopatrzenia.

W przypadku, gdy zostaniemy wezwani po przeprowadzeniu inwestycji, będziemy potrzebowali pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Na tej podstawie będziemy mogli przeprowadzić rozliczenie.

Działamy bardzo sprawnie i profesjonalnie, jednak nawet my wezwani na dzień przed kontrolą nie będziemy w stanie pomóc. Dlatego zalecamy nawiązanie współpracy dużo wcześniej, aby rozliczenie przeprowadzone zostało rzetelnie, bez pośpiechu i z należytym zaangażowaniem.

 

Przy pierwszym spotkaniu omówimy szczegóły współpracy, określimy obszar działania, czas realizacji oraz wycenimy usługę. Zainteresowanych już teraz zachęcamy do wysłania maila lub kontaktu telefonicznego – umówimy się na spotkanie i porozmawiamy!

 

Naszymi atutami są:

 

 • Licencja Ministra Finansów
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie księgowości i podatków
 • Atrakcyjne i elastyczne ceny
 • Zasięg ogólnopolski
 • Rzetelność i terminowość,
 • Indywidualne podejście do każdego klienta,
 • Jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym

 

Cennik