logo

Usługi księgowe

Arcadio - oferta

Biuro rachunkowe Arcadio z Wrocławia oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi księgowe.

To propozycja skierowana do podmiotów gospodarczych o różnym charakterze, działających w każdej branży. Zakres naszej pomocy to między innymi rachunkowość, pełna księgowość, podatki, kadry i płace.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji usług księgowych oraz wysoki poziom kultury osobistej należą bezsprzecznie do atutów naszego zespołu. Każdy pracownik Arcadio to osoba, której można w stu procentach zaufać. Naszym celem jest osiągniecie przez Państwa spokoju i poczucia bezpieczeństwa, które pozwolą w pełni skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Stanowimy solidne i wiarygodne wsparcie.

 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

W naszej wrocławskiej firmie realizując usługi księgowe budujemy trwałe relacje z naszymi Klientami.

Dążymy do osiągnięcia wzajemnego szacunku. Dzięki nam będą Państwo w stanie oszczędzić swój czas i przeznaczyć go na kluczowe elementy działalności swojej firmy.

Osoby, które są zainteresowane naszymi usługami księgowymi proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia indywidualnej wyceny współpracy.

Za wykonywane czynności wystawiamy fakturę, która może być wpisana w koszty działalności i na jej podstawie można odliczyć podatek VAT.

Bogata wiedza i doświadczenie pozwalają nam na fachową realizację usług księgowych i profesjonalne doradztwo wszystkim Klientom.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie oraz przechowywanie Podatkowej KPiR,
 • zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych wraz z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie zaliczek przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
 • stała ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L,
 • reprezentacja Klientów przed Urzędem Skarbowym, jak również w trakcie kontroli podatkowych,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • bieżąca opieka oraz nadzór głównego specjalisty nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sygnalizacja i ocena problemów oraz zagrożeń mających wpływ na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • stała kontrola poprawności wystawianych oraz otrzymywanych faktur – zarówno w kontekście przychodów, jak i rozchodów,
 • zarządzanie przelewami,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, jak również podczas kontroli,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów.

ZUS Przedsiębiorcy

 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ZUS,
 • przygotowywanie i zarządzanie przelewami do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do US,
 • sporządzanie rocznych deklaracji,
 • przygotowywanie odpowiednich przelewów,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli.

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym.

ZUS Przedsiębiorcy

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS.

 

Pełna księgowość

Jedną ze specjalności biura rachunkowego Arcadio z Wrocławia jest pełna księgowość, którą prowadzimy dla różnego rodzaju podmiotów gospodarczych (w tym m.in. prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów). Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowy wykaz usług, które wykonujemy w ramach tej oferty. Nasza pomoc pozwoli na zwiększenie wydajności pracy firmy, optymalizację kosztów, a także na zaoszczędzenie czasu, który będzie mógł być przeznaczony na rozwój biznesu.

Księgi handlowe

 • opracowanie dokumentacji mającej za zadanie ocenić stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości i usługi w zakresie księgowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych, wykaz ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont czy opis systemu informatycznego lub przetwarzania danych,
 • analiza dowodów pod kątem rachunkowym i formalnym (w kontekście przychodów i rozchodów),
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca i sposobu ich ujęcia,
 • prowadzenie spisu dowodów w dzienniku, a także na kontach księgi głównej i pomocniczych (w tym Przychodów i Rozchodów), przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych,
 • obliczanie w ramach prowadzonej księgowości wysokości zobowiązań, wraz ze sporządzaniem obowiązujących deklaracji,
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych,
 • ewidencja wyposażenia, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunki zysków i strat, przychodów i rozchodów),
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP i Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych,
 • ścisła współpraca z biegłym rewidentem podczas przeprowadzanej analizy sprawozdań finansowych,
 • monitowanie problemów oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na księgowanie rozmaitych zdarzeń gospodarczych,
 • reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli,
 • bieżąca opieka księgowego nad prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • przygotowywanie właściwych deklaracji,
 • bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • reprezentowanie Klientów w US, jak również w trakcie kontroli.