logo

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
Jak zmieniły się kwoty i jaki ma to wpływ na wysokość składek ZUS?