logo

Usługi doradztwa gospodarczego dla biznesu

Zapewniamy wsparcie dla osób dopiero uruchamiających działalność gospodarczą, jak i dla przedsiębiorstw z już ugruntowaną pozycją w branży.

Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego w formie doraźnej pomocy bądź w ramach stałej współpracy. Podejmując się kooperacji ustalamy zakres naszych działań z wyszczególnieniem obowiązków oraz z nastawieniem na osiągnięcie wyznaczonego celu. Podczas omawiania obszaru współpracy pomagamy dostosować nasze usługi do potrzeb firmy. Wskazujemy pola działania, w których nasze doradztwo gospodarcze okaże się szczególnie cennym wsparciem

Działamy przede wszystkim w czterech obszarach, proponując:

tworzymy plan biznesowy, stanowiący skuteczne narzędzie w ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Projekty zawierają spis celów i zadań dla przedsiębiorstwa, a także mają na celu dowieść, że działalność wykaże płynność finansową – co jest szczególnie ważne przy uruchamianiu nowej firmy. Przygotowujemy plany biznesowe na potrzeby wewnętrzne, dzięki czemu zachowana zostaje bardzo dobra organizacja pracy, a także możliwe jest weryfikowanie postępu i kontrolowanie rozwoju firmy. Biznesplan możemy wykonać także na potrzeby zewnętrzne, czyli np. w celu pozyskania źródeł finansowania jako załącznik do wniosku kredytowego.
przeprowadzamy wszelkiego rodzaju analizy, w tym ogólne i szczegółowe, całościowe i odcinkowe, okresowe, doraźne, wstępne, bieżące, następcze, funkcjonalne, kompleksowe, decyzyjne, systemowe, wskaźnikowe, zależnościowe. Wykonujemy je w celu badania zjawisk oraz procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, a także dla określenia stanu finansowego lub wyników finansowych firmy.
przygotowujemy raporty różnego typu, pozwalające na formalne sprawdzenie realizacji konkretnych zadań. Przygotowujemy je w formie pisemnej, na podstawie określonych schematów i procedur. Możemy opracować zaawansowane raporty do celów wewnętrznych i zewnętrznych. Takie rozwiązanie daje pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie i pozwala podejmować decyzje na podstawie wiarygodnych analiz.
istotnym narzędziem rozwoju przedsiębiorstw jest strategia. Ma ona na celu spełnienie oczekiwań rynku przy wykorzystaniu w stopniu optymalnym wszelkich zasobów, a także uwzględnieniu różnego rodzaju zmiennych uwarunkowań. Naszym zadaniem jest dokonanie oceny takiej strategii, przede wszystkim pod kątem dopasowania do działalności przedsiębiorstwa oraz oczekiwanych efektów.

Ponadto w ramach doradztwa gospodarczego nasza firma może podjąć się:

Podejmując z nami współpracę Klienci zyskują doświadczonego partnera w biznesie, który zawsze udzieli porady w każdej sytuacji mając na względzie aktualną sytuację oraz możliwe drogi wyjścia z niej.

Promocja!

Dla nowych firm, preferencyjne warunki obsługi księgowej !!!

Jeśli Twój znajomy podpisze z nami umowę, otrzymasz kolejny miesiąc obsługi GRATIS !!!.