logo

Których wydatków nie można ująć w kosztach?

Czy wiesz, że…
Istnieją wydatki, których nie będziesz mógł wrzucić w koszty, jeśli nie będą one zapłacone?

Mowa tu o:

1. Wynagrodzeniach dla pracowników:
jeśli chcesz zaliczyć je do kosztów, musisz je najpierw wypłacić. Istotne jest to, kiedy pracownik będzie miał dostęp do swojej wypłaty. Jeśli dotrzymasz terminu wypłaty, to będą one kosztem w miesiącu, za który przysługiwała.

2. Umowach o dzieło i zleceniach:
wynagrodzenia są zaliczane do kosztów kasowo, czyli wtedy, kiedy zostaną faktycznie wypłacone i pracownik będzie miał je do dyspozycji.

3. Składkach ZUS:
jeżeli nie zostanie dotrzymany termin ich opłacenia, to zaliczamy je w koszty dopiero wtedy, kiedy wpłyną na rachunek ZUSu.

4. Odsetkach:
odsetki od pożyczek i kredytów, od zobowiązań wobec kontrahentów, czy odsetkowa część raty leasingu będą stanowiły koszty, jeśli będą już opłacone.