W 2016 roku w świecie podatkowym zawrzało. Ministerstwo Finansów powiadomiło bowiem o swoich planach dotyczących e-kontroli podatkowej przedsiębiorców, co ma na celu zwiększenie ściągalności podatków. Podstawowym narzędziem dla Urzędu Skarbowego w zakresie prowadzonej kontroli jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę do prowadzenia e-kontroli jest art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. W świetle przepisów kontrolerzy posiadają uprawnienia do żądania udostępniania akt, ksiąg i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Są to księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych prze-kazywane w formie elektronicznej przy zastosowaniu odpowiedniego formatu organowi podatko-wemu. Obowiązkiem podatnika jest jednak przechowywanie i generowanie takich plików nawet, jeśli organ podatkowy nie poprosi o ich przekazanie. Wprowadzenie JPK miało na celu przede wszystkim skrócenie czasu poświęconego na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji podatkowej, ale też zmniejszenie uciążliwości z tym związanych. Ponadto stanowi przejrzyste, ujednolicone dla wszystkich przedsiębiorców rozwiązanie, dzięki któremu kontrolerzy mogą w prosty sposób zlokalizować tzw. puste faktury. Ponadto kontrola na bazie Jednolitego Pliku Kontrolnego może sprawdzić nie tylko podatki od towarów i usług, ale również inne rodzaje podat-ków. Jednocześnie wprowadzenie JPK ograniczy występowanie zjawiska przekazywania do orga-nów US dokumentacji w nieprawidłowym formacie np. pdf., jpg., xls.

Jak prezentuje się struktura JPK?

Jednolity Plik Kontrolny zbudowany jest z logicznych struktur o charakterze elektronicznej księgi podatkowej i dowodów księgowych. Do wspomnianych struktur należą:

 • księgi rachunkowe (JPK_KR)
 • wyciągi bankowe (JPK_WB)
 • magazyn (JPK_MAG)
 • ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT)
 • faktura VAT (JPK_FA)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 • ewidencja ryczałtów (JPK_EWP)

Ponadto na każdą z tych siedmiu struktur składają się trzy sekcje: nagłówkowa, merytoryczna i kontrolna.

Od kiedy obowiązuje JPK?

Zgodnie z przepisami prawa obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego wszedł w życie od 1 lipca 2016 roku.
Przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty,
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywać od:

 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty,
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty,
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Dobrym rozwiązaniem w początkowej fazie wdrażania tej procedury w swojej firmie jest korzystanie z pomocy doświadczonego biura księgowego, które posiada zawsze bieżącą informację na temat zmian w prawie podatkowym i świadczy usługi zgodnie z najnowszymi regulacjami.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

ROZUMIEM