Personal Income Tax, czyli w skrócie PIT, jest to nazwa stosowana dla określenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym terminem jest określana składana przez podatnika deklaracja rozliczeniowa. Podatek PIT uzyskują osoby fizyczne, a więc od wynagrodzeń ze stosunku pracy, emerytur, rent oraz innych zasiłków. Obowiązuje również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i w sytuacji wykonywania wolnego zawodu oraz działalności twórczej, oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej. Podatkowi podlegają dochody, których źródłem jest działalność wykonywana osobiście na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, a także kontraktu menedżerskiego.

Ponadto opodatkowaniu podlegają dochody z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nieruchomości lub ich części,
  • specjalnych działów produkcji rolnej,
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów, które mają zbliżony charakter,
  • odpłatnego zbycia,
  • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
  • innych źródeł.

Rozliczenie podatku PIT

Oświadczenie tego rodzaju musi być składane na początku kolejnego roku rozliczeniowego. Zgodnie z polskimi przepisami prawa każdy podatnik do 30 kwietnia musi złożyć zeznanie podatkowe PIT. Oznacza to również konieczność opłacenia do tego czasu podatku – jeśli zachodzi taka konieczność. Termin ten jest nieprzekraczalny. Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem bądź z dziećmi, a także korzystanie z ulg i przeznaczenie 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Rozliczenia można dokonywać samodzielnie, ale też można zwrócić się po poradę do biura rachunkowego.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

ROZUMIEM