logo

Biura rachunkowe pomogły przy JPK_VAT 1.

Obfitość zmian w prawie dotyczącym podatków, płatności i księgowania sprawia, że trzeba ciągle trzymać rękę na pulsie – szczególnie muszą to robić księgowi, w tym zatrudnieni w biurach rachunkowych.

 

Z uwagi na to, że wyręczają przedsiębiorców niemal w całości w sprawach związanych z finansami oraz przepisami, wiele osób prowadzących działalność czuje się zwolnionych z obowiązku zapoznawania się ze zmianami. Jednak o Jednolitym Pakiecie Kontrolnym warto wiedzieć niezależnie od tego, czy jest się księgowym, czy przedsiębiorcą.

 

Jest to istotne, ponieważ wprowadza to szereg zmian związanych z dokumentacją księgową (praktycznie każdego przedsiębiorcy).

 

Pod tajemniczą nazwą Jednolity Pakiet Kontrolny kryje się przede wszystkim dokumentacja księgowa oraz księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, które są prowadzone w sposób komputerowy, we wskazanym odgórnie formacie.

 

Taka dokumentacja elektroniczna, w myśl JPK ma być przekazywana – do właściwego dla działalności gospodarczej – urzędu skarbowego. Nie oznacza to póki co, że podatnik ma przekazać swoje dokumenty co roku, bez wezwania przez urząd.

Wręcz przeciwnie, obowiązkiem podatnika jest generować i przechowywać dokumentację księgową w postaci elektronicznej i udostępniać ją urzędowi na jego wezwanie. Z uwagi na wspomniane już scedowanie nowinek podatkowych przez przedsiębiorców na ich biura rachunkowe, można z powodzeniem powiedzieć, że to właśnie one pomagają najbardziej przy JPK.

Poza instruowaniem podatników, ustawodawca zaczął także instruować księgowych, co do prawidłowego postępowania z dokumentacją. Biura rachunkowe zaczęły informować swoich klientów o zmianach oraz mobilizować ich do dostarczania niezbędnej dokumentacji w terminie. Było to istotne dla wypełniania JPK i jego kompletności, w razie wezwania do urzędu skarbowego celem kontroli.

 

Do tej pory klient musiał po prostu złożyć dokumenty, a księgowy je zaksięgować, obecnie konieczne jest także wysyłanie i gromadzenie JPK, dla poprawnie prowadzonej dokumentacji.