Jak przygotować się do kontroli skarbowej? Lista kontrolna dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Jak przygotować się do kontroli skarbowej? – Przygotowanie się do kontroli skarbowej jest kluczowym elementem odpowiedzialności każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza tych prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Kontrola skarbowa może być stresującym doświadczeniem, ale odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie przepisów mogą znacząco ułatwić ten proces. W tym artykule przedstawimy listę kontrolną dla MŚP, która pomoże w przygotowaniach do kontroli skarbowej.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Dlaczego przygotowanie do kontroli skarbowej jest ważne?
 3. Przygotowanie dokumentacji finansowej
  • 3.1. Księgi rachunkowe
  • 3.2. Faktury i dokumenty zakupu
  • 3.3. Deklaracje podatkowe
  • 3.4. Rachunki bankowe
 4. Rozumienie procedury kontroli skarbowej
  • 4.1. Prawo do kontroli
  • 4.2. Wybór przedsiębiorstwa do kontroli
  • 4.3. Termin kontroli
 5. Współpraca z doradcą podatkowym
 6. Przygotowanie pracowników
 7. Prowadzenie dokumentacji podczas kontroli
 8. Często zadawane pytania

Dlaczego przygotowanie do kontroli skarbowej jest ważne?

Kontrola skarbowa to rutynowe badanie i ocena dokumentów finansowych oraz procesów podatkowych przedsiębiorstwa przeprowadzane przez organy podatkowe. Celem takiej kontroli jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów podatkowych i rozlicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego przygotowanie się do kontroli skarbowej jest niezwykle istotne z kilku powodów:

 • Zgodność z przepisami: Przygotowanie do kontroli skarbowej pomaga zapewnić, że przedsiębiorstwo przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych i jest w pełni zgodne z prawem.
 • Uniknięcie kar i sankcji: Brak przygotowania do kontroli może prowadzić do niewłaściwego rozliczania podatków, co z kolei może skutkować nałożeniem kar i sankcji przez organy podatkowe.
 • Zminimalizowanie ryzyka: Dobre przygotowanie do kontroli może pomóc zminimalizować ryzyko błędów w dokumentacji finansowej, co może prowadzić do błędnych obliczeń podatkowych.
 • Ułatwienie procesu kontroli: Przygotowane przedsiębiorstwo może skuteczniej współpracować z organami podatkowymi i ułatwić przebieg kontroli.

Przygotowanie dokumentacji finansowej

3.1. Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są podstawowym elementem dokumentacji finansowej każdego przedsiębiorstwa. Prowadzenie precyzyjnych i zgodnych z przepisami ksiąg rachunkowych jest niezbędne. Oto kilka kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę:

 • Regularność prowadzenia: Księgi rachunkowe powinny być prowadzone regularnie, na bieżąco, aby uniknąć opóźnień i błędów.
 • Dokładność i kompletność: Wszystkie transakcje finansowe powinny być dokładnie i kompletnie odnotowane w księgach rachunkowych.
 • Zgodność z przepisami: Upewnij się, że prowadzone księgi są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.
 • Przechowywanie dokumentów źródłowych: Zachowaj wszystkie dokumenty źródłowe, które posłużyły do zaksięgowania transakcji.

3.2. Faktury i dokumenty zakupu

Faktury i dokumenty zakupu są nieodzownym elementem dokumentacji finansowej. Przed kontrolą skarbową upewnij się, że:

 • Faktury są prawidłowo wystawione: Sprawdź, czy faktury zawierają wszystkie wymagane dane, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, numer faktury, datę wystawienia, opis towarów lub usług, kwoty podatku, itp.
 • Faktury są przechowywane zgodnie z przepisami: Faktury i dokumenty zakupu powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez określony okres czasu.
 • Są dostępne kopie faktur elektronicznych: Jeśli korzystasz z faktur elektronicznych, upewnij się, że masz dostęp do kopii zgodnie z przepisami.

3.3. Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe są podstawowym narzędziem, za pomocą którego przedsiębiorstwa rozliczają się z podatków. Przed kontrolą skarbową upewnij się, że:

 • Deklaracje są złożone na czas: Pamiętaj, że terminy składania deklaracji podatkowych są ściśle określone. Nieprzestrzeganie terminów może prowadzić do kar i sankcji.
 • Dane w deklaracjach są zgodne z rzeczywistością: Sprawdź, czy wszystkie dane zawarte w deklaracjach są zgodne z rzeczywistością i zgodne z prowadzoną dokumentacją finansową.

3.4. Rachunki bankowe

Rachunki bankowe stanowią ważne źródło informacji o transakcjach finansowych przedsiębiorstwa. Przed kontrolą skarbową:

 • Zaktualizuj rachunki bankowe: Upewnij się, że rachunki bankowe są zaktualizowane i zawierają wszystkie transakcje.
 • Przygotuj wyciągi bankowe: Przygotuj wyciągi bankowe, które potwierdzą transakcje finansowe prowadzone na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa.

Rozumienie procedury kontroli skarbowej

Zanim zostaniesz poddany kontroli skarbowej, warto zrozumieć, jakie są podstawowe kwestie związane z procedurą kontroli. Poznanie tych informacji może pomóc w przygotowaniach do kontroli.

4.1. Prawo do kontroli

Organy podatkowe mają prawo do przeprowadzenia kontroli skarbowej w celu sprawdzenia zgodności z przepisami podatkowymi. Przedsiębiorca ma obowiązek współpracować z inspektorami podatkowymi podczas kontroli.

4.2. Wybór przedsiębiorstwa do kontroli

Wybór przedsiębiorstw do kontroli skarbowej może być dokonywany na różne sposoby. Może to być wynik losowego wyboru lub na podstawie określonych wskaźników i analizy ryzyka.

4.3. Termin kontroli

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przyjęcia organów podatkowych w terminie uzgodnionym z inspektorem skarbowym. Zwykle termin taki jest wcześniej uzgadniany.

Współpraca z doradcą podatkowym

Współpraca z doradcą podatkowym może być niezwykle pomocna podczas przygotowań do kontroli skarbowej. Doradca podatkowy może doradzić, jakie dokumenty i informacje będą potrzebne podczas kontroli oraz jak przygotować się do ewentualnych pytań inspektora skarbowego.

Przygotowanie pracowników

Przygotowanie pracowników do kontroli skarbowej to również istotny element procesu. Pracownicy powinni być poinformowani o nadchodzącej kontroli i wiedzieć, jakie dokumenty i informacje mogą być potrzebne. Dla większej pewności można przeprowadzić szkolenia lub instruktaże dotyczące procedury kontroli skarbowej.

Prowadzenie dokumentacji podczas kontroli

Podczas kontroli skarbowej ważne jest prowadzenie dokumentacji, która może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania inspektora skarbowego. Może to obejmować dostarczanie kopii dokumentów finansowych, faktur, deklaracji podatkowych i innych dokumentów, które potwierdzą zgodność z przepisami podatkowymi.

Często zadawane pytania

Jak często można być poddawanym kontroli skarbowej?

Częstotliwość kontroli skarbowej może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, wielkość przedsiębiorstwa, historia podatkowa itp. Niektóre przedsiębiorstwa mogą być kontrolowane co kilka lat, podczas gdy inne mogą być kontrolowane częściej.

Czy mogę odmówić przeprowadzenia kontroli skarbowej?

Nie, jako przedsiębiorca masz obowiązek współpracować z organami podatkowymi i umożliwić przeprowadzenie kontroli skarbowej. Odmowa współpracy może skutkować nałożeniem kar i sankcji.

Czy mogę korzystać z pomocy doradcy podatkowego podczas kontroli skarbowej?

Tak, możesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego podczas kontroli skarbowej. Doradca podatkowy może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania inspektora skarbowego i zapewnić wsparcie w procesie kontroli.

Jak długo należy przechowywać dokumentację finansową po zakończeniu kontroli skarbowej?

Zgodnie z przepisami, dokumentację finansową należy przechowywać przez określony okres czasu, który może się różnić w zależności od rodzaju dokumentów i przepisów podatkowych. Zazwyczaj okres ten wynosi kilka lat.

Co się dzieje, jeśli zostanę ukarany w wyniku kontroli skarbowej?

Jeśli w wyniku kontroli skarbowej zostaniesz ukarany, będziesz musiał uiścić karę finansową lub podatek, który nie został wcześniej rozliczony. Możesz również odwołać się od decyzji organów podatkowych, jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie ukarany.