logo

October 31st, 2023

Podatki i Opłaty Lokalne: Wzrost na Rok 2024

Wzrost kosztów życia jest nieunikniony, a jednym z czynników wpływających na nasze finanse są podatki i opłaty lokalne. Na rok 2024 Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe stawki tych opłat, a wzrosły one o znaczący odsetek, wynoszący 15 proc. Warto przyjrzeć się, jakie zmiany czekają mieszkańców i przedsiębiorców oraz jakie będą skutki tego wzrostu.

 • Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024 zostały ogłoszone przez Ministerstwo Finansów, a wzrosły one o 15 proc. w wyniku wskaźnika inflacji.
 • Decyzja w sprawie wysokości tych opłat należy do samorządów lokalnych.
 • Wzrost stawek podatków lokalnych będzie miał wpływ na obciążenia finansowe gospodarstw domowych i przedsiębiorców.
 • Podatek od nieruchomości mieszkalnych i gospodarczych zostanie podniesiony o określoną kwotę na metr kwadratowy.
 • Inne opłaty, takie jak podatek od posiadania psów i opłaty uzdrowiskowe, również zostaną zwiększone.
 • Obwieszczenie Ministerstwa Finansów określa maksymalne stawki, a ostateczną decyzję podejmują samorządy lokalne.

Spis Treści

 1. Wzrost Stawek Podatków i Opłat Lokalnych na Rok 2024
 2. Decyzja Samorządów Lokalnych
 3. Skutki Wzrostu Opłat dla Gospodarstw Domowych
 4. Wzrost Podatku od Posiadania Psów
 5. Zwiększenie Opłat Uzdrowiskowych
 6. Często Zadawane Pytania 

Wzrost Stawek Podatków i Opłat Lokalnych na Rok 2024

Wzrost stawek podatków lokalnych na rok 2024 jest wynikiem wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze tego roku. W praktyce oznacza to, że opłaty te zostają dostosowane do wzrostu cen i kosztów życia. To istotne dla samorządów, które uzależniają swoje budżety od wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Jednym z przykładów jest podatek od nieruchomości. Stawki tego podatku zostaną zwiększone o określoną kwotę na każdy metr kwadratowy. Dla nieruchomości mieszkalnych będzie to 0,15 zł, natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrośnie on o aż 4,32 zł na metr kwadratowy. Po tej korekcie, nowe stawki wyniosą odpowiednio 1,15 zł i 33,10 zł za każdy metr kwadratowy.

Decyzja Samorządów Lokalnych

Warto podkreślić, że obwieszczenie Ministerstwa Finansów określa najwyższe możliwe stawki podatków i opłat lokalnych. Ostatecznie to samorządy lokalne, czyli gminy, miasta i powiaty, mają prawo ustalać konkretne stawki na swoim terenie. Dlatego też obciążenia finansowe mogą się różnić w zależności od regionu.

W niektórych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te były już na maksymalnym poziomie w 2023 roku. Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, co sprawia, że nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji. Niemniej jednak istnieją miasta, w których w roku 2023 nie zastosowano maksymalnych stawek, jak np. Kraków.

Skutki Wzrostu Opłat dla Gospodarstw Domowych

Wzrost stawek podatków lokalnych ma bezpośredni wpływ na obciążenia finansowe gospodarstw domowych. Już teraz można odczuć rosnące koszty eksploatacji nieruchomości, takie jak ogrzewanie i energia elektryczna. Wzrost opłat lokalnych sprawi, że mieszkańcy będą musieli przygotować się na wyższe rachunki za mieszkanie.

Dodatkowo, przedsiębiorcy również odczują skutki wzrostu podatków lokalnych. Dla firm wykorzystujących nieruchomości do celów gospodarczych, wzrost podatku od nieruchomości może znacząco wpłynąć na koszty prowadzenia działalności. To z kolei może skutkować koniecznością podniesienia cen swoich produktów lub usług, co może wpłynąć na konsumentów.

Wzrost Podatku od Posiadania Psów

Oprócz podatku od nieruchomości, wzrost stawek dotknie również innych podatków i opłat lokalnych. Jednym z przykładów jest podatek od posiadania psów. W roku 2024 zostanie on podniesiony o prawie 23 zł, co oznacza, że właściciele psów będą musieli płacić więcej za utrzymanie swoich czworonogów. Nowa stawka wyniesie 173,55 zł w porównaniu do obecnych 150,91 zł.

Zwiększenie Opłat Uzdrowiskowych

Kolejnym obszarem, który zostanie dotknięty wzrostem opłat lokalnych, są opłaty uzdrowiskowe w kurortach. Maksymalna wysokość tych opłat wyniesie 6,20 zł za dobę, w porównaniu do obecnych 5,40 zł. Dla osób planujących wypoczynek w uzdrowiskach, będzie to dodatkowy wydatek, który trzeba będzie uwzględnić w budżecie.

Często Zadawane Pytania 

  1. Czy wzrost stawek podatków lokalnych dotknie wszystkich mieszkańców?

Tak, wzrost stawek dotknie zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców korzystających z nieruchomości do celów gospodarczych.

  1. Czy samorządy lokalne mają możliwość obniżenia stawek podatków lokalnych?

Tak, samorządy lokalne mają prawo ustalać konkretne stawki na swoim terenie, jednak obwieszczenie Ministerstwa Finansów określa maksymalne stawki.

  1. Czy wzrost podatku od posiadania psów dotknie wszystkich właścicieli psów?

Tak, wzrost podatku dotknie wszystkich właścicieli psów, którzy będą musieli płacić wyższą kwotę za posiadanie zwierzęcia.

  1. Czy opłaty uzdrowiskowe będą wyższe we wszystkich kurortach?

Tak, maksymalna wysokość opłat uzdrowiskowych zostanie podniesiona we wszystkich kurortach, co oznacza wyższe koszty dla turystów.

  1. Czy istnieją inne podatki lokalne, które zostaną podniesione w 2024 roku?

Tak, oprócz wymienionych podatków i opłat, istnieją inne lokalne daniny, które mogą być podnoszone przez samorządy w zależności od ich potrzeb.

Wielkie zmiany w fakturowaniu w Polsce: Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur

Zbliża się przełomowy moment w fakturowaniu w Polsce – wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ten nowy mechanizm, stworzony w celu ułatwienia rozliczeń biznesowych, ma być odpowiedzią na potrzeby bezpiecznego fakturowania. Czy naprawdę usprawni on wymianę dokumentów między firmami? Zapraszamy do lektury artykułu.

Kiedy zaczynamy korzystać z nowego systemu?

Choć KSeF jest dostępny od 1 stycznia 2022 r., formalne zezwolenie na elektroniczne fakturowanie od Rady Unii Europejskiej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

W jaki sposób działa Krajowy System e-Faktur?

KSeF pozwala na wygenerowanie tzw. faktury ustrukturyzowanej z unikalnym numerem identyfikacyjnym. Faktura taka jest zgodna z normami dla dokumentów elektronicznych, a jej struktura została opublikowana na platformie ePUAP.

Co warto wiedzieć o KSeF?

KSeF, będący inicjatywą Ministerstwa Finansów, oferuje możliwość:

 • Wystawienia faktury,
 • Otrzymania i przechowywania faktur,
 • Nadania fakturze unikalnego numeru.

 

System informuje również o:

 • Dacie i szczegółach wystawienia faktury,
 • Potencjalnych problemach z fakturą.

Jak skorzystać z nowego sposobu fakturowania?

Możliwe będzie wykorzystanie komercyjnych programów finansowo-księgowych. Faktury będą przesyłane do KSeF przez API. Ministerstwo planuje również udostępnić bezpłatne narzędzia.

Jakie są zasady korzystania z KSeF?

Przed 2024 r. niezbędna jest zgoda kontrahenta na e-fakturowanie. Jeśli kontrahent nie zgadza się na odbiór faktury elektronicznej, sprzedawca musi dostarczyć ją w innej formie, np. w wersji papierowej.

Czy KSeF kontroluje faktury?

Tak, faktury są weryfikowane pod kątem ich poprawności. W razie wykrycia błędów, faktura jest odrzucana.

Czego nie można robić w KSeF?

Niektóre dokumenty, takie jak duplikaty czy noty korygujące, nie mogą być wystawione przez KSeF.

Kto ma dostęp do systemu?

Uprawnienia w KSeF są przyznawane przez podatnika. Może on udostępnić dostęp wybranym osobom lub podmiotom.

Czy wprowadzenie KSeF to krok w dobrą stronę?

Z jednej strony, KSeF przynosi wiele korzyści, takich jak uproszczenie procesu fakturowania czy skrócenie czasu zwrotu VAT. Z drugiej jednak strony, istnieją pewne wyzwania, takie jak ograniczenia w rodzajach dokumentów czy ryzyko błędów. Niemniej jednak, rola księgowego pozostaje kluczowa.

Status małego podatnika: Czy się do niego kwalifikujesz?

W związku z wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 r., dla przedsiębiorców nastała istotna modyfikacja: podniesiono próg kwalifikujący do statusu małego podatnika. W dalszej części artykułu poruszymy tematy:

 • Kryteria uzyskania statusu małego podatnika.
 • Zalety płynące z tego statusu.
 • Jak prawidłowo wybrać metodę kasową?
 • Jakie obowiązki deklaracyjne dotyczą małych podatników?
 • Najczęściej pojawiające się pytania wśród przedsiębiorców.

 

Spis treści:

 1. Kryteria uzyskania statusu małego podatnika.
 2. Zalety posiadania statusu małego podatnika.
 3. Wybór metody kasowej – jak i kiedy to zrobić?
 4. Deklaracje VAT obowiązujące małych podatników.
 5. Najczęściej zadawane pytania.

 

Kryteria uzyskania statusu małego podatnika:

Zgodnie z Ustawą o VAT, status małego podatnika przysługiwał dotychczas przedsiębiorcom, których roczna wartość sprzedaży nie przekraczała 1 200 000 euro. Kurs średni euro według NBP z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok podatkowy pozwalał przeliczyć tę sumę na 5 793 000 zł.

 

Dla określonych kategorii przedsiębiorców, takich jak maklerzy czy zarządcy funduszów, obowiązywał niższy próg – 217 000 zł w 2023 r. Jednak od 1 lipca 2023 r., nowy próg wynosi 9 654 000 zł.

 

Zalety posiadania statusu małego podatnika:

Posiadanie statusu małego podatnika przynosi takie korzyści jak:

 

Możliwość kwartalnego rozliczania VAT zamiast miesięcznego.

Opcja wyboru metody kasowej w rozliczeniach VAT.

Większa liczba przedsiębiorców może skorzystać z tych ulg dzięki podwyższeniu progu.

Wybór metody kasowej – jak i kiedy to zrobić?

Metodę kasową wybiera się przez aktualizację formularza VAT-R. Ważne jest, by dokonać tego przed okresem, w którym chcemy ją stosować. Warto podkreślić, że w metodzie kasowej obowiązek podatkowy pojawia się:

W dniu otrzymania zapłaty (całości lub części) w przypadku dostawy towarów/usług dla innego podatnika VAT.

Najpóźniej w 180. dniu od dostawy, gdy odbiorcą jest inny podmiot.

 

Deklaracje VAT obowiązujące małych podatników

Nowo otwarte firmy przez pierwszy rok muszą składać miesięczne deklaracje VAT. Po tym czasie przechodzą na rozliczenia kwartalne.

Jeśli przedsiębiorca chce przejść na rozliczenia kwartalne po pierwszym roku działalności, musi zaktualizować formularz VAT-R.

 

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy każdy przedsiębiorca może uzyskać status małego podatnika?

Nie, musi spełnić kryteria dotyczące rocznej wartości sprzedaży.

  1. Istnieją wyjątki od nowego progu?

Tak, pewne kategorie przedsiębiorców mają niższy próg – 217 000 zł w 2023 r.

  1. Czy małym podatnikom obowiązkowo przysługuje metoda kasowa?

Nie, to jedynie opcja do wyboru.

  1. Jak często deklaracje VAT są wymagane dla małego podatnika?

W pierwszym roku działalności miesięcznie, później kwartalnie.