Biuro księgowe

Jedną ze specjalności biura rachunkowego Arcadio z Wrocławia jest pełna księgowość, którą prowadzimy dla różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowy wykaz usług, które wykonujemy w ramach tej oferty. Nasza pomoc pozwoli na zwiększenie wydajności pracy firmy, optymalizację kosztów, a także na zaoszczędzenie czasu, który będzie mógł być przeznaczony na rozwój biznesu.

Co wchodzi w skład naszych usług?

 

Księgi handlowe

 • opracowanie dokumentacji mającej za zadanie ocenić stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości i działania w zakresie księgowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych, wykaz ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont czy opis systemu informatycznego lub przetwarzania danych,
 • analiza dowodów księgowych pod kątem rachunkowym i formalnym,
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca księgowania i sposobu ich ujęcia w księgach,
 • prowadzenie spisu dowodów w dzienniku, a także na kontach księgi głównej i pomocniczych, przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych,
 • obliczanie w ramach prowadzonej księgowości wysokości zobowiązań podatkowych, wraz ze sporządzaniem obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych,
 • ewidencja wyposażenia, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunki zysków i strat),
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP i Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych,
 • ścisła współpraca z biegłym rewidentem podczas przeprowadzanej analizy sprawozdań finansowych,
 • monitowanie problemów oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na księgowanie rozmaitych zdarzeń gospodarczych,
 • reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli podatkowych,
 • bieżąca opieka księgowego, wraz z nadzorem głównego księgowego nad prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w księgowości.

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • przygotowywanie deklaracji VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • reprezentowanie Klientów w US, jak również w trakcie kontroli podatkowych.

 

 

Biuro rachunkowe Arcadio

Oferta – Zakres działalności:

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą w razie pytań zapraszamy do kontaktu a nasz pracownik przedstawi spersonalizowaną ofertę.

 • Budujemy trwałe relacje z naszymi Klientami.


  Dążymy do osiągnięcia wzajemnego szacunku. Dzięki nam będą Państwo w stanie oszczędzić swój czas i przeznaczyć go na kluczowe elementy działalności swojej firmy.

  Oferta Cennik